26-01-2022

Oplever du, at du lader dig styre for meget af tanker og følelser ?

At du bliver fanget ind i negative tankebaner ?

At du er for impulsiv og reagerer på måder, du bagefter fortryder ?

Du kan ændre på det !

I min spirituelle terapi indgår også meditationsøvelser, bla. det, jeg kalder

" sjælskontakt " .

Vi har alle en kerne, som altid har eksisteret og som forbliver intakt, uanset hvad der sker omkring os.

En tættere kontakt til denne kerne hjælper dig til at blive mere velovervejet og i balance.

 

14-08-2021


Har du mistet nogen, du holder af, kan det være meget healende at opleve, at de afdøde - dvs. deres sjæle - stadig lever videre i den åndelige verden.

Det er kun i vores fysiske verden, vi ikke længere kan opleve dem.

 

Det er healende at opleve, at de stadig kan kontaktes via et medie, og at de gerne vil i kontakt.

Det er healende at opleve, at de har det godt i den åndelige verden og at de med kærlighed stadig følger os i den fysiske verden, vi befinder os i.

 Når jeg som medie formidler kontakt til en afdød, ved jeg aldrig på forhånd, hvem, der vil komme. Jeg stiller mig  til rådighed for den åndelige verden, og er helt åben for, hvem der kommer til stede.

Derfor vil jeg før en session altid bede dig om ikke at fortælle mig, hvis du ønsker kontakt med en bestemt. 

Det er ikke altid den, du har forventet eller håbet på - selvom det ofte er tilfældet.

 Men der er altid en grund til, at lige præcis den pågældende person kommer.

Det kan være, at der er noget, der er uafklaret i mellem jer.

Det kan være, den afdøde har et budskab til dig, som kan hjælpe dig videre i dit liv.

Eller måske vil den afdøde “ blot “ sige til dig: “ Jeg lever, selvom jeg er død og alt er godt. “

 Men èt er sikkert: de afdøde kommer altid for at hjælpe og viderebringe kærlighed - der er intet uhyggeligt eller skræmmende ved det

 Når vi forlader vores fysiske krop - det vi kalder døden - opfattes det af mange som en afslutning på vores eksistens.

Dette er ikke tilfældet - vores sjæl / sjæleenergi fortsætter med at eksistere i åndelige verden.

 Som medium er det muligt at skabe mulighed for kommunikation med den åndelige verden, med dem, vi holder af, som er gået over på den anden side - dem, vi kalder afdøde.

 Når den afdøde meddeler sig igennem mediet, kan det foregå på mange måder, og det kræver som regel en del erfaring og træning fra mediets side, at fortolke og formidle de meddelelser, mediet får fra den afdøde, der er skabt kontakt til.

 Det, jeg oplever ved en afdødekontakt, er dels fysiske fornemmelser; hvis den afdøde fx. har haft smerter i ryggen, mærker jeg disse smerter i min egen ryg.

 Jeg får indre billeder, fx. af det sted, den afdøde har boet.

 Og jeg får meddelelser i form af ord og lyde.

 Og ikke mindst følelser - jeg mærker de følelser, den afdøde gerne vil formidle, det kan være glæde, bekymring eller lign - følelser, der har fyldt meget i den afdøde.

Disse meddelelser tjener dels som bevis for, at den afdøde stadig lever - dels er det den måde, den afdøde viderebringer de budskaber, han/hun har til dig. 

 Fælles ved alle afdødekontakter er, at der altid er varme og kærlighed til stede.

 Jeg har flere gange fået spørgsmålet: “  Forstyrrer vi ikke de afdøde ved at søge kontakt - skal vi ikke lade dem være i fred, der, hvor de er nu ? “

Men nej - den åndelige verden vil gerne i kontakt med os, når vi har brug for det. 

De vil gerne hjælpe og vejlede os.

 Jeg har også hørt nogle sige:  “ Hvis jeg var afdød, ville jeg da gøre alt for at komme i kontakt med mine kære i den fysiske verden, så jeg kan fortælle dem, at jeg stadig er her.

Når dette ikke sker, må det være et bevis for, at vi ikke lever videre efter den fysiske død.”

 Dette kan da også være en nærliggende tanke.

 Men ved nærmere eftertanke, er det jo indlysende at når man befinder sig som ren sjæl  i den åndelige verden, uden en fysisk krop som redskab til kommunikation, er det vanskeligt, at kommunikere med os.

 Det forudsætter hjælp fra et medie, der kan stille sig til rådighed som kommunikationskanal. Man kan sige, at jeg som medie åbner op for, at den afdøde midlertidigt kan bruge min krop som redskab.

 Men det sker i øvrigt ikke sjældent, at de afdøde faktisk søger kontakt med de efterladte.

Ofte registrerer man det bare ikke, fordi man er fastlåst i et bestemt verdensbillede, og derfor ikke ser dette som en mulighed. 

Hvis du kontakter mig fordi du ønsker en afdødekontakt, beder jeg dig være opmærksom på: 

De afdøde kommer af egen fri vilje. Du eller jeg vælger ikke, hvem der kommer.

Af samme grund ønsker jeg ikke at vide, hvis der er nogle bestemte, du ønsker kontakt med.

De afdøde kommer altid med kærllghed og med ønsket om at hjælpe.

Budskaberne kan komme på mange forskellige måder - det er derfor vigtigt at være åben overfor de beskeder, du får.

Sessionen kan afbrydes efter ti minutter af dig eller mig, hvis ikke vi oplever en meningsfyldt afdødekontakt ( du betaler i så fald ikke for sessionen ). 

 

24-12-2020
09-12-2020

Slås du med personlige udfordringer, som fx. angst, lavt selvværd, gamle negative tankemønstre ?

Eller har du brug for større afklaring, balance og selvindsigt, fordi du arbejder med andre mennesker - eller ønsker at gøre det - indenfor det terapeutiske eller spirituelle felt ?

Så er mit spirituelle terapiforløb noget for dig ! 

 Her vil du erhverve dig nogle stærke psykologiske og spirituelle redskaber, der hjælpe dig til forandring.

Redskaber, ( evt. også skriftlige ) du kan  tage med hjem, finde frem og bruge nårsomhelst du ønsker det.

Du vil få hjælp og inspiration til, hvordan du kan bruge spiritualiteten i din hverdag.

Du vil opnå en højere grad af selvindsigt og afklaring - et større selvkendskab.

 Du vil få en større bevidsthed om dine egne styrker og svaghed.

Du vil lære at kunne vende dine svagheder til kompetencer og ressourcer.

 Du vil få øget opmærksomhed på, hvilke udfordringer og muligheder, der venter dig fremover.

 I forløbet gør jeg brug af dels mine clairvoyante evner, dels af de psykologiske redskaber, jeg som psykolog kan tilbyde:

 

Forløbet vil  typisk starte med en clairvoyant rådgivning, hvor jeg fortæller om, hvad jeg ser som dine udfordringer og muligheder - afdødekontakt kan også indgå i dette, hvis du ønsker det. 

 Efterfølgende vil vi arbejde terapeutisk og spirituelt med udgangspunkt i clairvoyancen, selvfølgelig også med inddragelse af, hvad du i øvrigt ønsker at arbejde med.

Formen kan være face-to-face møder, via tlf. eller on-line - eller en blanding.

 Varighed og hyppighed tilpasses efter dine ønsker og behov.

 

 


 

 

18-11-2020
Det er absolut en sandhed med modifikationer at påstå, man selv er ansvarlig for, hvor lykkelig man er.
Men man kan prøve at gøre sit bedste for at fokusere på det, man har indflydelse på.
Kontakt mig gerne, hvis du har brug for hjælp til at finde dine ydre og indre ressourcer frem og ændre dit mindset til i højere grad at fokusere på de positive aspekter i dit liv.